روسیه 2 محصول وجود دارد.

مرشد مارگاریتا

نویسنده : میخائیل بولگاکوف

مترجم : حمیدرضا آتش برآب

ناشر : نشر پارسه

مرشد و مارگاریتا

69,000تومان
مرشد مارگاریتا

نویسنده : میخائیل بولگاکف

مترجم : عباس میلانی

ناشر : فرهنگ نشر نو 

مرشد و مارگاریتا،

100,000تومان