مدیریت 4 محصول وجود دارد.

اثر مرکب

نویسنده : دارن هاردی

مترجم : هدی ممدوح

ناشر : شبگون

کتاب اثر مرکب و مضمون و هدف گذا

34,000تومان
محدودیت صفر

نویسنده : جو ویتال

مترجم : فرزام حبیبی اصفهانی

ناشر : ن

49,000تومان
معامله گر با انضباط

نویسنده : مارک داگلاس

مترجم : مهدیه مهدیان

ناشر : نشر ش

55,000تومان
پول

نویسنده : اریک لونرگن

مترجم : احد علیقلیان

ناشر : فرهنگ

26,000تومان