جامعه شناسی 1 محصول وجود دارد.

آیشمن در اورشلیم

نویسنده : هانا آرنت

مترجم : زهرا شمس

ناشر : نشر برج

نظریه آرنت در کتاب آیشمن در اورشلیم این است

55,000تومان

تولید کنندگان